Skip to content
 

Hướng dẫn Sắp xếp Nhà cửa của AARP

Ấn phẩm miễn phí (có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Việt) giới thiệu những cách thông minh để sắp xếp nhà cửa nhằm tạo không gian thoải mái, an toàn và phù hợp không chỉ với người lớn tuổi mà với mọi lứa tuổi

Tải tệp PDF xuống:

Tải Hướng dẫn Sắp xếp Nhà cửa của AARP và Tìm hiểu Thêm:

Cuộn qua Hướng dẫn Sắp xếp Nhà cửa của AARP (bên dưới):

If you are not able to see the PDF, please click here to open in a new tab.

    

Page published December 2020

Stay Informed — For Free! See Past Issues

The weekly, award-winning AARP Livable Communities e-Newsletter provides local leaders with information and inspiration for making their town, city or neighborhood more livable for older adults and people of all agesSubscribe today!